Aké výhody má pravidelný klient ?

Aké výhody má pravidelný klient ?

Aké výhody má pravidelný klient ?

Pri hľadaní voľného termínu má vždy prednosť pravidelný klient. Okrem toho, že pravidelné termíny sú termíny fixné a menia sa len výnimočne, ak pravidelný termín vyjde na sviatok, vždy sa ho snažíme včas nahradiť. Rovnako každý pravidelný klient využíva 10%-nú a vo väčšine prípadov až 20%-nú zľavu zo základnej sadzby, ak za daný mesiac využíva aspoň 8 hodín našich služieb.