Ako sa dostanete do bytu ?

Ako sa dostanete do bytu ?

Ako sa dostanete do bytu ?

V zásade využívame dve možnosti. Prvá je, že v dohodnutý čas príchodu nás ako klient čakáte na adrese a po zatelefonovaní či zazvonení nám otvoríte. Druhá možnosť, ktorú využívame najmä u pravidelných klientov je, že na základe preberacieho protokolu máme vaše kľúče v úschove u nás vo firme a otvárame si sami. Upraceme vám v dohodnutom čase, kým nie ste doma a vy sa len vrátite do čistého.