Ako vám môžem dôverovať a vpustiť si vás do bytu ?

Ako vám môžem dôverovať a vpustiť si vás do bytu ?

Ako vám môžem dôverovať a vpustiť si vás do bytu ?

Našich zamestnancov si poctivo preverujeme a pracovný pohovor u nás má niekoľko úrovní. Potom nasleduje zaškolenie a overovanie si schopností priamo na zákazkách. Samozrejme, spočiatku nechodí nový pracovník na zákazku nikdy sám. Vždy na neho niekto dohliada a kontroluje ho. Prejde dlhý čas, kým sa presvedčíme jednak o kvalite upratovania a jednak o zodpovednosti a diskrétnosti. Za tento čas nás daný pracovník musí presvedčiť aj o svojej dôveryhodnosti. Niektorí týmto zdĺhavým procesom prejdú a stanú sa súčasťou nášho tímu, s inými sa musíme rozlúčiť. Rôzne nehody a náhody sa z času načas stávajú, a preto sme poistení voči možnému poškodeniu až do výšky 200 000 €.