Hovoríte po anglicky ?

Hovoríte po anglicky ?

Hovoríte po anglicky ?

Áno, hovoríme. Presnejšie, jedna konkrétna osoba vo firme má vždy na starosti všetkých aktuálnych zahraničných, resp. anglicky hovoriacich klientov. Zastihnete ju na telefónnom čísle +421 948422449 alebo na e-maily jana@cleaningservice.sk.