Čo s nedostupnými oknami ?

Čo s nedostupnými oknami ?

Čo s nedostupnými oknami ?

Pri nedostupných oknách je nutná obhliadka, aby sme zistili do akej miery sú pre nás nedostupné. Ak ich realizáciu nezvládneme sami, vyžívame spoluprácu externých horolezcov.