Kedy začína a končí upratovanie ?

Kedy začína a končí upratovanie ?

Kedy začína a končí upratovanie ?

Čas upratovania sa začína rátať časom nášho príchodu na objekt. Končí zavretím dverí a opustením objektu.