Môžem sa spoľahnúť na diskrétnosť ?

Môžem sa spoľahnúť na diskrétnosť ?

Môžem sa spoľahnúť na diskrétnosť ?

Každá naša pracovná zmluva má internú doložku o mlčanlivosti. Vysvetlenie významu diskrétnosti v našom obore je aj súčasťou zaškolenia každého nového pracovníka. Nehovoriac o tom, že diskrétnosť voči klientom je súčasťou našej firemnej kultúry, a tak to už vo firme všetci berú ako samozrejmosť.  Naši dlhoroční zamestnanci tak prirodzene dohliadajú na tých novších, a v neposlednom rade sú tu aj kontroly manažérov, ktoré ale vzhľadom na vyššie uvedené zvyčajne nie sú nutné. Jednoducho povedané, nikto sa nedozvie o pomeroch vo vašej domácnosti alebo firme.