Môžem spojiť viacero služieb ?

Môžem spojiť viacero služieb ?

Môžem spojiť viacero služieb ?

Áno, samozrejme. Bežne to klienti ale aj my ako firma využívame. Častým príkladom je, keď naraz na jednom objekte robíme okrem upratovania aj umývanie okien či tepovanie. Všetko závisí od vzájomnej dohody ako aj preferencií klienta, časového plánu či dostupných kapacít.