Christos and Eleni

Christos and Eleni

Cleaning services je tá správna voľba keď opúšťate krajinu a chcete odovzdať byt (voňavý a uprataný) vášmu prenajímateľovi. My a naši priatelia tak robíme každý rok pred odchodom domov na letné prázdniny a môžeme len odporúčať.